Ayrımcılık ve siyasi aşırılık yanlısı şiddette yardım

Nasıl göründüğünüz, nereden geldiğiniz veya kimi sevdiğiniz önemli değil, bunun için kimsenin sizi tehdit etmeye, hakaret etmeye veya size saldırmaya hakkı yoktur. Bu kanunen yasaktır ve suçtur!

Yine de halka açık yerlerde, otobüslerde veya trenlerde, işte, ofislerde veya spor sırasında ne yazık ki sürekli daha kötü muamele (ayrımcılık) ve politik olarak aşırılıkçı tehditler ve tehlikeler söz konusu oluyor. 

Siyasi olarak aşırılıkçı ve ayrımcı şiddet, failin bir veya daha fazla kişiyi bir gruba veya cinsiyete bağlı olarak kasten seçip onlara saldırdığı kişilere karşı işlenen suçları ifade eder. Buna anti-Semitik, ırkçı, aşırı sağcı, anti-ziganist veya cinsiyetçi gerekçelerle yapılan saldırılar dahildir. Ancak evsizlere, engellilere ve ayrıca kadınlara*, eşcinsellere ve trans* cinsiyetlere yönelik şiddet de buna dahildir.

Ayrımcılık durumunda destek ve yardım teklifleri:

Berlin ayrımcılıkla mücadele uygulaması AnDi ile çeşitli dillerde ve engelsiz ayrımcılık ve eşit muamele konusunda bilgi ve yardım alabilirsiniz. Burada ayrımcılık olaylarını doğrudan bildirebilir ve uygun yardım tekliflerini bulabilirsiniz. AnDi uygulamasını buradan indirebilirsiniz (sadece Almanca). 

Berlin'deki ayrımcılıkla mücadele ve danışmanlık merkezlerinde ücretsiz, gizli ve profesyonel destek, rehberlik ve arabuluculuk sağlanmaktadır. Danışmanlık merkezleri ayrıca tazminat ödemelerine başvuruda yardımcı olurlar.

Şiddet ve ayrımcılığı bildirmek

Ayrımcılık ve şiddet olaylarının belgelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu, ayrımcılığın istatistiksel olarak kayıt altına alınması ve sorun olarak görünür kılınması açısından önemlidir.

Siyasi aşırılık yanlısı şiddetten etkilenenler için daha fazla yardım

Ayrıca Berlin eyaleti mağdur komiseri (sadece Almanca) de şiddet eylemleri mağdurları için irtibat kişisidir.

Ek olarak, siyasi aşırılık yanlısı şiddetin mağdurları aşağıdaki ofislerde mali yardıma başvurabilirler:

Bu danışma merkezleri, mali yardım başvurusunda bulunmanıza yardımcı olacaktır.

Terör saldırısı sonrasında yardım

Özel bir siyasi aşırılık yanlısı şiddet biçimi terörist saldırılardır.

Daha fazlası