Yasal bilgiler

Şiddete veya bir suç eylemine maruz kaldıysanız, tanıklık ettiyseniz veya duyduysanız ya da etkilenen birini tanıyorsanız, yasal işlem yapma olanağınız vardır. Burada size en önemli bilgileri içeren bir genel bakış sunuyoruz.

Suç duyurusu, polise yasak olan bir şeyin gerçekleştiğini bildirmektir. Örneğin, bir şey kasıtlı olarak hasar görür veya çalınır. Bir kişinin başka bir kişi tarafından yaralanması da buna dahildir. Polis bu bildirimi ciddiye almalı ve daha fazla araştırma yapmalıdır.

Bazen yaşananların, görülenlerin veya duyulanların suç olup olmadığı net değildir. Emin değilseniz, polis veya danışma merkezleri size yardımcı olabilir. Bazen durum çok üzücü olsa da aslında suç kapsamına girmez. Bu gibi durumlarda, güvenilir bir kişiyle veya veri tabanına dahili bağlantıbir danışma merkezi ile konuşmak yardımcı olabilir.

Herkesin bir suçu ihbar etme hakkı bulunmaktadır. Hatta bir kişinin bir soygun veya daha kötü bir şey planladığını öğrenirseniz, suç duyurusunda bulunmanız zorunludur. Faili bilinmeyen biri hakkında da suç duyurusunda bulunmak mümkün. Genellikle, bir durumu ihbar etme kararı hakkında iki kez düşünebilirsiniz. Gerektiğinde bu konuda tavsiye alın.

Suç duyurusunda bulunmanın birkaç yolu vardır.
 

Polis

Polise sözlü veya yazılı olarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bunu ister bulunduğunuz yerde istediğiniz bir karakolda, isterseniz de internet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Tüm karakolları ve online polis karakolunu burada bulabilirsiniz:

Cinayet, ciddi bedensel zarar veya cinsel suçlar gibi özellikle ciddi suçlar söz konusu olduğunda, sorumlu Devlet Kriminal Polis Dairesi ile iletişime geçmek en iyisidir (sadece Almanca). Elbette diğer tüm karakollar da bu konuda suç duyurularını işleme alır ve bunları sorumlu LKA'ya iletir. İlgili sorumlulukları olan tüm LKA departmanlarının bir listesi burada bulunabilir: LKA departmanı (LKA: Landeskriminalamt, sadece Almanca)

 

Savcılık veya Yerel Mahkeme

Ayrıca Savcılığına (Staatsanwaltschaft, sadece Almanca) veya yerel mahkemeye (Amtsgericht) de yazılı bir suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Veya suç duyurunuzu yerel mahkemenin (sadece Almanca) yasal dilekçe dairesine (Rechtsantragsstelle) tutanak için sözlü olarak sunabilirsiniz.
Turmstrasse'deki (ceza davaları) ana binada B 026 numaralı odada (Wilsnacker Str. 4 üzerinden giriş) bulunmaktadır.

Prensip olarak, herhangi bir zamanda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suç duyurusunda bulunmak için herhangi bir son tarih bulunmamakta. Olayı ne kadar erken bildirirseniz, polis veya savcı o kadar iyi soruşturma yapabilir. Yine de, olayı şikayet etmek isteyip istemediğinizi sakince düşünebilirsiniz.

Ayrıca, cezai suçların ne kadar süreyle kovuşturulabileceğini belirleyen bir zaman sınırı bulunmaktadır. Bu süreler değişiklik gösterir ve kanunla belirlenir. Avukatlar size hangi zamanaşımının hangi cezai suçta geçerli olduğunu açıklayabilir.

Bir şikayette bulunduğunuzda, bir polis memuru tarafından sorgulanırsınız. Bu, memura ne olduğunu söylemeniz gerektiği anlamına gelir. Polis çoğu zaman çok dikkatli sorar ve ifadenizi tutanak şeklinde yazar. Tutanakları ifadenizin sonunda okuyabilirsiniz. Bir şey doğru bir şekilde tutanağa yazılmadıysa, bunu mutlaka düzeltirmelisiniz. İfade verirken söylediğiniz her şey doğru olmalı. Her şeyi tam olarak bilmiyorsanız veya artık tam olarak hatırlayamıyorsanız, sorgulayıcıya söylemeniz gerekir.

Şikayetten sonra polis soruşturma yürütür ve örneğin başka kişileri sorgular veya başka deliller toplar. Bu genellikle uzun zaman alır, bu nedenle ihbar yapıldıktan sonra uzun bir süreden sonra polisten haber almanız normaldir.

Cinayet veya cinsel suçlar, ciddi bedensel zarar veya hırsızlık gibi özellikle ciddi suçlara kamu davası suçları denir. Polis, bu suçları öğrenir öğrenmez bu suçları soruşturmak ZORUNDADIR. Bunu şikayet yoluyla mı yoksa polis operasyonuyla mı öğrenmiş olması önemli değil.
Bazı kamu davası suçlarda, ilgili kişinin özel hakları vardır, örneğin fer'i dava açma hakkı. Bu, haklarınızı mahkemede kendiniz veya bir avukat yardımıyla savunabileceğiniz anlamına gelir.

Fer'i dava ve fer'i dava temsilcileri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Fer'i Dava Bildirim sayfası (sadece Almanca)

Hakaret veya haneye tecavüz gibi diğer daha az tehlikeli suçlarda, soruşturma makamları kendi başlarına hareket etmezler. İlgili kişinin, suç eyleminden sonraki ilk üç ay içinde suç duyurusunda bulunması gerekir. Bu aynı zamanda pratiktir çünkü yargılamanın sonucu hakkında bilgilendirilme hakkınız vardır ve gerektiğinde davanın düşürülmesine karşı şikayette bulunabilirsiniz. Lütfen bir avukattan başarı şansınız hakkında tavsiyeler alın.

Bir suç eyleminden veya şiddetten etkilenen, aile fertleri veya tanık olan birçok kişi bir avukatla konuşma ihtiyacı hisseder. Bu nedenle birçok danışma merkezi, bir avukatla ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Hukuki danışmanlık hizmeti veren tüm danışma merkezlerinin bir listesi burada bulunabilir.

Bir avukat tutmak istiyorsanız, maliyetler ortaya çıkabilir. Avukatlar, oluşabilecek masraflar hakkında sizi önceden bilgilendirmeli ve hangi durumlarda devlet hazinesinin bunları üstlenebileceği hakkında bilgi vermelidir. Avukatları burada bulabilirsiniz (sadece Almanca).

Az parası olan etkilenenler için, yasal tavsiye veya temsil masraflarının devlet tarafından karşılanma olasılığı bulunmaktadır. Buna danışmanlık ve dava (“Beratungs- und Prozesskostenhilfe”) yardımı denir. Daha fazla bilgi ve ön koşulları burada bulunabilir:

27 yaşına kadar olan gençler için Berlin'in çeşitli yerlerinde ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır:

Psikososyal dava desteğiceza yargılaması sırasında özel bir refakatçidir. (Ciddi) bir şiddet eylemine veya cinsel suça maruz kalmış, suç duyurusunda bulunmuş veya suç duyurusunda bulunmak isteyen çocuklar, ergenler ve yetişkinler bundan yararlanabilirler. Psikososyal dava refakatçileri, cezai kovuşturmanın tüm süresi boyunca ilgili kişiye eşlik eden, onlara duygusal destek veren ve gerekli bilgileri sağlayan özel olarak eğitilmiş kişilerdir. Bu kişiler örneğin şikayette ve mahkemede ana duruşmada bulunabilir, bir şikayette veya mahkemede ne olduğunu açıklayabilir ve duygusal gerginliği biraz hafifletmeye yardımcı olabilirler. Psikososyal dava refakatçileri avukat değillerdir, yani ilgili kişiyi hukuki anlamda temsil etmezler. Onların destekleyici ve bilgilendirici bir rolleri vardır. Mahkemede psikososyal dava refakatine başvuruda bulunulmalıdır. Eğer onaylanırsa, mahkemede buna atama denir, hiçbir ücret alınmaz.

Berlin psikososyal dava refakatçilerine genel bir bakış burada bulunabilir (sadece Almanca).