Pomoc w przypadku dyskryminacji i ekstremistycznej przemocy politycznej

Bez względu na to, jak Państwo wyglądają, skąd pochodzą lub kogo kochają, nikt nie ma prawa Państwa obrażać, atakować ani Państwu grozić z tego powodu. Jest to zabronione przez prawo, a więc jest przestępstwem!

Niestety jednak w miejscach publicznych, w autobusach czy pociągach, w pracy, w urzędach czy podczas uprawiania sportu wciąż pojawia się gorsze traktowanie (dyskryminacja) niektórych grup społecznych oraz zagrożenia i niebezpieczeństwa na tle polityczno-ektremistycznym. 

Polityczno-ekstremistyczna i dyskryminacyjna przemoc dotyczy przestępstw, w których sprawca celowo wybiera i atakuje jedną lub więcej osób na podstawie ich przynależności do grupy lub płci. Zaliczają się do niej ataki na tle antysemickim, rasistowskim, prawicowo-ekstremistycznym, antyromskim lub seksistowskim. Ale również przemoc wobec bezdomnych, niepełnosprawnych, a także wobec kobiet, osób homoseksualnych i transtraktowana jest jako taka.

Oferty pomocy i wsparcia w przypadku dyskryminacji

Dzięki berlińskiej aplikacji antydyskryminacyjnej AnDi uzyskają Państwo informacje i pomoc na temat dyskryminacji i równego traktowania w różnych językach i opcjach dostępności. Tutaj mogą Państwo bezpośrednio zgłaszać przypadki dyskryminacji i znaleźć odpowiednie oferty pomocy. Tutaj możesz pobrać aplikację Andi (tylko po niemiecku). 

W Berlińskich poradniach antydyskryminacyjnych zyskają Państwo dostęp do bezpłatnego, poufnego i profesjonalnego wsparcia i mediacji . Poradnie pomagają również w ubieganiu się o wypłatę odszkodowań.

Zgłaszanie przemocy i dyskryminacji

Jeśli doświadczyli Państwo dyskryminacji lub przemocy mogą Państwo udokumentować swój przypadek. Jest to ważne, aby dyskryminacja była rejestrowana statystycznie i uwidaczniana jako problem.

Dalsza pomoc dla ofiar przemocy polityczno-ekstremistycznej

Również Przedstawiciel Kraju Związkowego Berlin ds. Ofiar (tylko po niemiecku) jest osobą kontaktową dla ofiar aktów przemocy.

Dodatkowo, ofiary polityczno-ekstremistycznej przemocy mogą ubiegać się o pomoc finansową z następujących urzędów:

Podczas ubiegania się o wsparcie finansowe pomogą Państwu następujące poradnie.

Pomoc po ataku terrorystycznym

Szczególną formą polityczno-ekstremistycznej przemocy są ataki terrorystyczne.

Dowiedz się więcej