Pomoc po ataku terrorystycznym

W przypadku ataku terrorystycznego masz prawo do wsparcia – niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą, krewnym, świadkiem czy ratownikiem.

W Berlinie istnieje Centralny punkt kontaktowy dla osób dotkniętych atakami terrorystycznymi i poważnymi incydentami oraz dla ich bliskich (Zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen und deren Angehörige, dostępne w kilku wersjach językowych). Doradcy w centralnym punkcie kontaktowym informują poszkodowanych o możliwościach wsparcia i kontaktują je z właściwymi władzami i poradniami. Mogą się Państwo do nich zwrócić, nawet jeśli wydarzenie miało miejsce lata temu lub poza Berlinem.

Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Klęsk oferuje specjalne wsparcie (BBK - Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, tylko po niemiecku) dla obywateli niemieckich, którzy padli ofiarą ataku terrorystycznego za granicą.

Osoby poszkodowane mogą również skontaktować się bezpośrednio z placówką wsparcia ofiar: Berlińskie placówki i poradnie wsparcia dla ofiar.
Poradnie oferują bezpłatne, poufne i profesjonalne wsparcie oraz przekierowanie do innych organizacji pomocowych. Pomagają również w dochodzeniu odszkodowania.

Poradnie leczenia traumy w Berlinie (Traumaambulanzen in Berlin) we współpracy z Krajowym Urzędem ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych LaGeSo - Landesamt für Gesundheit und Soziales), oferują wsparcie psychoterapeutyczne dla osób, które padły ofiarą aktu przemocy i doświadczają problemów psychicznych. Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z jedną z placówek, aby umówić się na spotkanie. Koszty pierwszych pięciu spotkań pokryje Kraj Związkowy Berlin.

 • Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
  (Uniwersytecka Klinika Psychiatryczna Charité w Szpitalu św. Hedwigi)
  Poradnia leczenia traumy dla dorosłych
  Telefon: +49 30 231 118 80
  Strona:http://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/traumaambulanz (tylko po niemiecku)
 • Traumaambulanz Berlin im Zentrum für Psychotherapie Friedrich von Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
  (Poradnia leczenia traumy w Berlinie w Centrum Psychoterapii Friedrich von Bodelschwingh Klinika Psychiatrii i Psychoterapii)
  Poradnia leczenia traumy dla dorosłych
  Telefon: +49 30 547 278 87
  Strona internetowa: http://www.fvbklinik-berlin.de/167.html (tylko po niemiecku)

Dla dzieci i młodzieży dostępna jest placówka:

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Charité
(Klinika psychiatrii, psychosomatyki i psychoterapii dla dzieci i młodzieży w Charité)
Poradnia leczenia traumy dla dzieci i młodzieży
Telefon: +49 30 450 516 100
Strona internetowa: https://kinderschutz.charite.de/traumaambulanz/ (tylko po niemiecku)

W tej ulotce (tylko po niemiecku) znajdą Państwo możliwości pomocy i punkty kontaktowe na terenie całych Niemiec.

Ofiary przestępstw terrorystycznych i ataków ekstremistycznych mogą wystąpić do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości o tzw. odszkodowanie za trudności ("Härteleistung", tylko po niemiecku). Są to środki finansowe lub inne formy pomocy, które powinny zostać udostępnione osobom poszkodowanym tak szybko i bezpośrednio, jak to możliwe.

Odszkodowanie dla ofiar przestępstw

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji o świadczeniach odszkodowawczych.

Dowiedz się więcej