Pomoc medyczna

Jeśli wskutek przestępstwa mają Państwo obrażenia, ważne jest, by jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną, aby opatrzyć zranienia. Równie ważna jest właściwa dokumentacja obrażeń, która będzie bardzo pomocna jako dowód w późniejszym postępowaniu sądowym.

Aby uzyskać pierwszą pomoc w przypadku obrażeń, udaj się na najbliższą izbę przyjęć: Izby przyjęć berlińskich szpitali (tylko po niemiecku).

Sądowa dokumentacja medyczna urazów

W Poradni Ochrony przed Przemocą Charité (GSA) mogą Państwo wykonać wymagane przez sąd badania lekarskie i dokumentację doznanych obrażeń, np. po przemocy domowej lub interpersonalnej, a także po doświadczeniu przemocy na służbie. Dokumentacja ta jest niezależna od chęci składania zeznań na policji i bezpłatna. Dokumentacja jest przechowywana przez 10 lat, mogą Państwo wykorzystać ją w ewentualnej sprawie karnej, a także w sprawie o ochronę przed przemocą czy w sądzie rodzinnym.

Gewaltschutzambulanz (GSA) der Charité Berlin
(Przychodnia dla Ofiar Przemocy (GSA) przy szpitalu Charitè w Berlinie)
bezpłatna, wymagane umówienie się przez telefon
Turmstraße 21, Haus N
Dojście do Poradni dla Ofiar Przemocy: lewe wejście boczne budynek N, Birkenstraße 62
10559 Berlin
Telefon: +49 30 450 570 270
Faks 49 30 450 7 570 270
Adres e-mail:
Strona internetowa: https://gewaltschutz-ambulanz.charite.de/pl/
Dyżur telefoniczny: Poniedziałek - piątek: 8:30-15.00

Dokumentacja obrażeń przemocy domowej (przemoc w związku lub w rodzinie)

Jeśli zostali Państwo zaatakowani i fizycznie zranieni przez Państwa partnera/rkę lub kogoś bliskiego, mogą Państwo wykonać obdukcję w izbach przyjęć następujących szpitali:

 • Bundeswehrkrankenhaus
  (Szpital Bundeswehry)
  Scharnhorststr 13
  10115 Berlin Mitte
  Telefon: +49 30 284 125 10

 • Charité Campus Benjamin Franklin
  Klingsorstr 96
  12203 Berlin Steglitz
  Telefon: +49 30 450 552 864

 • Charité Campus Mitte
  Philippstr 10
  10117 Berlin Mitte
  Telefon: +49 30 450 531 000

 • Charité Campus Rudolf Virchow
  Augustenburgerplatz 1
  13353 Berlin Wedding
  Telefon: +49 30 450 552 000

 • DRK Kliniken Westend
  Spandauer Damm 130
  14050 Berlin Charlottenburg
  Telefon: +49 30 35 4004

 • Ev. Waldkrankenhaus Spandau
  Stadtrandstr 555
  13589 Berlin Spandau
  Telefon: +49 30 37 02 17 40

 • Sankt Gertrauden Krankenhaus
  Paretzerstr 12
  10713 Berlin Wilmersdorf
  Telefon: +49 30 82 72 23 50

(Źródło: Signal e.V.)

Poufne jednostki zabezpieczające dowody przestępstw seksualnych

Zabezpieczenie dowodów DNA w poufnej jednostce, niezależnie od zgłoszenia czynu na policję, umożliwia zachowanie śladów DNA bez konieczności natychmiastowego zgłaszania przestępstwa policji. Pozwala to ofierze spokojnie zastanowić się, czy chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy nie. Poufne zabezpieczenie dowodów jest możliwe tylko w ciągu 72 godzin od popełnienia przestępstwa. Ślady DNA są przechowywane przez rok celem wykorzystania w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Ten rodzaj zabezpieczenia dowodów jest również możliwy w Berlinie w GSA:

Gewaltschutzambulanz (GSA) der Charité Berlin
(Poradnia dla ofiar przemocy (GSA) przy szpitalu Charitè w Berlinie)
bezpłatna, wymagane umówienie się przez telefon
Turmstraße 21, Haus N
Dojście do Poradni dla Ofiar Przemocy: lewe wejście boczne budynek N, Birkenstraße 62
10559 Berlin
Telefon: +49 30 450 570 270
Faks 49 30 450 7 570 270
Adres e-mail:
Strona internetowa: https://gewaltschutz-ambulanz.charite.de/pl/
Dyżur telefoniczny: Poniedziałek - piątek: 8:30-15.00

Dyżury lekarskie

W przypadku dolegliwości, z powodu których normalnie udaliby się Państwo do lekarza rodzinnego, ale z powodów medycznych nie mogą Państwo czekać do następnego dnia.

Telefon: 116 117
Wyszukiwanie dyżuru lekarskiego Towarzystwa Lekarzy Zakładowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Berlinie (tylko po niemiecku)