Poradnie

Frauen- und Mädchenberatungsstelle Potsdam

Podmiot odpowiedzialny: Autonomes Frauenzentrum Potsdam e.V.
Rodzaj oferty pomocy: Poradnie

  Adres

Garnstraße 33
14482 Potsdam
Babelsberg

Mapa

Telefon & Faks

Telefon stacjonarny: +49 331 974 695

Konsultacja telefoniczna

Poniedziałek-piątek: 10:00-17:00

Dyżury

Poniedziałek-piątek: 10:00-17:00

Po umówieniu się przez telefon

Informacje dodatkowe

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Es sind nach Bedarf Beratungen einmalig, mehrmalig oder über einen längeren Zeitraum möglich.

Pomoc od

 • Przemoc domowa
 • Molestowanie seksualne
 • Napaść seksualna, zmuszanie do czynności seksualnych, gwałt
 • Prześladowanie
 • Grożenie
 • Przemoc rasistowska
 • Mobbing
 • Wykorzystywanie seksualne

Pomoc dla

 • dziewczęta
 • Kobiety
 • specjaliści
 • członkowie rodziny
 • uchodźcy/imigranci
 • LSBTIQ
 • osoby niepełnosprawne
 • dorośli (od 18)

Oferty

 • Wsparcie psychospołeczne
 • Porady prawne
 • Konsultacja telefoniczna
 • Porady osobiste
 • Interwencje kryzysowe

Język

 • Niemiecki
 • Angielski

Język z usługami tłumaczenia

Bei Bedarf werden Sprachmitler*innen für verschiedene Sprachen zu den Beratungsgesprächen hinzugezogen.