Poradnie

WEISSER RING Landesbüro Berlin

Podmiot odpowiedzialny: WEISSER RING e.V.
Rodzaj oferty pomocy: Poradnie

  Adres

Bartningallee 24
10557 Berlin
Mitte

Telefon & Faks

Telefon stacjonarny: +49 30 833 706 0

Numery alarmowe: +49 116 006

Faks: +49 30 833 905 3

Konsultacja telefoniczna

Poniedziałek - piątek: 09:00-14:00

Dyżury

Po umówieniu się przez telefon

Osobiste porady tylko po umówieniu się przez telefon

Pomoc od

 • Rabunek
 • Wymuszenie
 • Obrażenia ciała
 • Zabójstwo (morderstwo, umyślne zabójstwo)
 • Kradzież
 • Oszustwo
 • Uszkodzenie mienia
 • Handel ludźmi
 • Przymusowa prostytucja
 • Przymusowe małżeństwo
 • Pozbawienie wolności
 • Grożenie
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Napaść seksualna, zmuszanie do czynności seksualnych, gwałt
 • Molestowanie seksualne
 • Czyny przeciwko dzieciom poniżej 14 roku życia
 • Przemoc homo- i transfobiczna
 • Przemoc wobec bezdomnych
 • Przemoc prawicowo-ekstremistyczna
 • Przemoc domowa
 • Zniewaga
 • Zniesławienie
 • Oszczerstwo
 • Cyberprzemoc
 • Prześladowanie
 • Pigułka gwałtu
 • Przemoc antysemicka
 • Mobbing
 • Włamanie
 • Terror
 • Przemoc rasistowska

Pomoc dla

 • dorośli (od 18)
 • Kobiety
 • mężczyźni
 • specjaliści
 • członkowie rodziny
 • LSBTIQ
 • uchodźcy/imigranci
 • osoby niepełnosprawne
 • młodzież (14-21)

Oferty

 • Porady online
 • Opieka nad świadkami
 • Oferty profilaktyczne
 • Porady osobiste
 • Wsparcie finansowe / wypłaty odszkodowań
 • Porady EHS

Język

 • Niemiecki

Język z usługami tłumaczenia

 • Język migowy (DGS)

Wszystkie języki z usługą tłumaczenia