Poradnie

Zeugenbetreuung der Opferhilfe Berlin

Podmiot odpowiedzialny: Opferhilfe Berlin e.V.
Rodzaj oferty pomocy: Poradnie

  Adres

Wilsnacker Straße 4
10559 Berlin
Mitte

w sądzie karnym

Mapa

Telefon & Faks

Telefon stacjonarny: +49 30 901 434 98

Faks: +49 30 901 459 34

Konsultacja telefoniczna

Poniedziałek - piątek: 08:30-14:00

Dyżury

Poniedziałek - piątek: Po ustaleniu terminu

Po umówieniu się przez telefon

Pomoc od

 • Rabunek
 • Wymuszenie
 • Obrażenia ciała
 • Zabójstwo (morderstwo, umyślne zabójstwo)
 • Kradzież
 • Oszustwo
 • Uszkodzenie mienia
 • Handel ludźmi
 • Przymusowa prostytucja
 • Przymusowe małżeństwo
 • Pozbawienie wolności
 • Grożenie
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Napaść seksualna, zmuszanie do czynności seksualnych, gwałt
 • Molestowanie seksualne
 • Czyny przeciwko dzieciom poniżej 14 roku życia
 • Przemoc homo- i transfobiczna
 • Przemoc wobec bezdomnych
 • Przemoc prawicowo-ekstremistyczna
 • Przemoc domowa
 • Zniewaga
 • Zniesławienie
 • Oszczerstwo
 • Cyberprzemoc
 • Prześladowanie
 • Pigułka gwałtu
 • Naruszenie miru domowego
 • Przestępstwo drogowe
 • Włamanie
 • Terror
 • Przemoc rasistowska
 • Przemoc antysemicka

Pomoc dla

 • dzieci do 14 r.ż.
 • młodzież (14-21)
 • mężczyźni
 • Kobiety
 • specjaliści
 • członkowie rodziny
 • LSBTIQ
 • uchodźcy/imigranci
 • osoby niepełnosprawne
 • dziewczęta
 • chłopcy
 • dorośli (od 18)

Oferty

 • Porady online
 • Opieka nad świadkami
 • Konsultacja telefoniczna
 • Interwencje kryzysowe
 • Porady osobiste

Język

 • Niemiecki
 • Angielski

Język z usługami tłumaczenia

Nie oferujemy usług tłumaczeniowych.